Adresse:
Nesbukta 7, 1394 Nesbru

Telefon / email:
Sentralbord:  66 77 59 50
Motorverksted:  489 53 350
Driftskoordinator:  995 70 237
Kontakt sentralbordet for daglig leder.

E-mail:
info@holmenyachtverft.no

Åpningstider:
Mandag - Torsdag:  07.00 - 16.00.
Fredag:  07.00 - 13.00