Velkommen til Holmen Yachtværft

Restaurering av båtA/S Holmen Yachtværft ble stiftet i 1918 og i 2018 feiret vi 100-års jubileum. Finn Erhard Johannessen har derfor skrevet en bok om den spennende historien slik at den blir tilgjengelig for de som ønsker å lære litt om verftets første hundre år. Johannessen er professor i historie ved Universitetet i Oslo og har spesialisert seg innen tidlig moderne tids historie.
I tillegg til opplagsvirksomheten har vi bryggeplasser for utleie. Nybygging av seil-og motorbåter har også stått for en stor andel av verftets omsetning.

Tilbudet er her enda selvom trebåtbyggeriet nå for det meste beskjeftiger seg med restaurering og oppussing. Motorverkstedet har stadig fått en større plass ved verftet ettersom båtene har fått mer avanserte motorer og utstyr.

Vår forretningside er å tilby våre kunder en mest mulig komplett pakke for å gjøre båtholdet enkelt
og velfungerende – ved at mange behov dekkes fra èn leverandør.

Grunnleggende for vår drift er fast ansatte med lang erfaring, fagbrev og en seriøs holdning til sine fag. Holmen Yachtværft har i dag 10 faste ansatte.

Vil du besøke oss, finner du oss på Landøya ved Nesbru. Kommer du sjøveien, finner du den lune
havna vår til babord straks du har passert inn Hestesund mellom Nesøya og spissen av Landøya. Velkommen!