Vedlikehold båt

Vi er svært bevisst på betydningen av et godt vedlikehold av båter. En vellykket båtsommer er avhengig av at det gjøres en grundig jobb med vedlikehold i den tiden båten ligger på land. Moderne båter har en mengde tekniske installasjoner som krever høy kompetanse. Denne kompetansen har våre erfarne medarbeidere.

I tillegg til teknisk vedlikehold utfører vi utvendig og innvendig rengjøring, polering og stoffing i det omfang den enkelte kunde ønsker. Holmen Yachtværft er et av de få verft i landet som fortsatt har kompetanse på oppussing og vedlikehold av trebåter. En av våre spesialiteter er reparasjoner og vedlikehold av Riva mahognybåter.
Vi reparerer og vedlikeholder alle riggdetaljer inkludert beslag, tauverk og vaier. Vedlikehold av klassiske båter gir derfor et vesentlig bidrag til vår faglige profil og det sysselsetter ca. 3-4 personer i vinterhalvåret

I tillegg til å ta vare på den norske trebåtarven, påtar vi oss selvfølgelig også vedlikehold av plastbåter. Dette gjelder både innredning, teakdekk og rengjøring/rubbing/polering av skrog – og mye annet.

Mens båten er i opplag kan vi også besørge vask og ettersyn/reparasjon av kalesjer og ettersyn av seil.

For priser, trykk her.