Steinar Waler, driftskoordinator

Steinar WalerSteinar er en god resurs for A/S Holmen Yachtværft innen rigg og seil, Steinar har bred erfaring fra båtbransjen etter mange år i serviceavdelingen ved Lunde Båt. Han vil forsterke Værftets kompetanse innen dekksutrustning og elektronikk ytterligere, i tillegg til at han besitter god kompetanse innen gass- og kjøleanlegg. Steinar er desuten en ivrig seiler.

Vi ønsker Steinar og Eivind velkommen i sine respektive stillinger – og Lykke Til!

Henning Hexeberg
Styrets leder