Slippsetting på Holmen Yachtværft

Prisliste Holmen Yachtværft     –   INKL MVA                       (pr. 1.1.2022)

Timepris motor / teknisk / rigg                                 Kr    1.270,-  (Ny pris 1. mai 2022)
Timepris trebåt/slipp og vedlikehold                    Kr     1.270,-  (Ny pris 1. mai 2022)
Verkstedmateriell belastes i tillegg med 6% av arbeid – med mindre annet er avtalt.

Spyling utføres på tid                                                      Kr    1.270,-/time  (Ny pris 1. mai 2022)

Løft/Sjøsetting m/kran                                                  Kr     150,- /fot (inkludert landligge til neste dag)
Landsetting/Sjøsetting på slippvogn                     Kr      180,- /fot (inkludert landligge til neste dag)
Landligge fredag kl 1300 til mandag kl 0800    Kr    1.370,-         (i tillegg til landsetting/sjøsetting)
Ekstra døgn på land                                                          Kr       45,- /fot

Lagring av drev  (gjennom vinteren)                       Kr     1.345,-
Vinterservice/ettersyn av drev                                 Kr     2.540,-  (pluss materiell/deler etc)

Lagring av påhengsmotor                                               Kr    765,-
Lading av batterier                                                              Kr    395,-  (pr stk)
Leie  av bod                                                                              Kr 2.360,- /år
Lagring av mast, båt under 30”                                    Kr  1.375,-
Lagring av mast, båt over 30”                                       Kr  2.580,-
Lagring av jolle (som tillegg til opplag stor båt) Kr  1.915,-

Opplag på land:
Opplag ute:                                                                                     Kr     580,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Opplag i uoppvarmet båthus:                                              Kr     945,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Opplag i oppvarmet hus (maks 27”, kun 6 plasser) Kr 1.400,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Pluss:     Håndtering/løft/sjøsetting ifm opplag:  Båter under 40” Kr 2.640,-   –  Båter over 40” Kr 5.160,-
Pluss:     Spyling for vinteropplag båt under 30 fot kr 685,- Båt under 40 fot kr 1.345,- Båt over 40 fot 2.020,-

Båtplass:

Døgnleie:                                                                       Kr   375,-

Vinterhavn – boble:                                                  Kr  2.420,-  pr breddemeter båt (helårs kunder får 30% rabatt)

Longside boblehavn                                                 Kr 900,- pr meter
Strøm ifm vinterhavn                                               Etterfaktureres etter forbruk

Bryggeplass – bås – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
2,5m bredde                                12.100                   11.900                   11.500
3,0m bredde                                14.200                   13.100                   12.800
3,5m bredde                                18.400                   17.100                   16.500
4,0m bredde                               23.700                   22.700                   21.850
4,5m bredde                                30.000                   27.900                  27.400
Bås er med gangbar utrigger på èn side, enkel utrigger på andre side – max lengde 30 fot

Bryggeplass – longside ”bås” – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
35-40fot                                       34.250                  33.425                  32.000
40-45fot                                       40.350                  39.350                  37.000
45-50fot                                       46.000                  43.900                  41.000
Longside «bås» er bås med ekstra lang og bred utrigger på èn side, nabobåt på andre side.
Båsbredde er tilgjengelig lysåpning, vi tar ikke betalt for del av utrigger

Bryggeplass sommer – Longside – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
Pr lengdemeter båt                     3.470                     3.210                    2.800

Leiebeløp justeres i kontraktsperioden årlig i henhold til Konsumprisindeksen (KPI).