Slippsetting på Holmen Yachtværft

Prisliste Holmen Yachtværft     –   INKL MVA                       (pr. 1.1.2021)

Timepris motor / teknisk / rigg                                 Kr    1.225,-
Timepris trebåt/slipp og vedlikehold                    Kr     1.225,-
Verkstedmateriell belastes i tillegg med 6% av arbeid – med mindre annet er avtalt.

Spyling utføres på tid                                                      Kr     1.225,- /time

Løft/Sjøsetting m/kran                                                  Kr     145,- /fot (inkludert landligge til neste dag)
Landsetting/Sjøsetting på slippvogn                     Kr      175,- /fot (inkludert landligge til neste dag)
Landligge fredag kl 1300 til mandag kl 0800    Kr    1.325,-         (i tillegg til landsetting/sjøsetting)
Ekstra døgn på land                                                          Kr       40,- /fot

Lagring av drev  (gjennom vinteren)                       Kr     1.300,-
Vinterservice/ettersyn av drev                                 Kr     3.150,-  (pluss materiell/deler etc)

Lagring av påhengsmotor                                               Kr    740,-
Lading av batterier                                                              Kr    380,-  (pr stk)
Leie  av bod                                                                              Kr 2.280,- /år
Lagring av mast, båt under 30”                                    Kr  1.325,-
Lagring av mast, båt over 30”                                       Kr  2.490,-
Lagring av jolle (som tillegg til opplag stor båt) Kr  1.850,-

Opplag på land:
Opplag ute:                                                                                     Kr     560,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Opplag i uoppvarmet båthus:                                              Kr     920,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Opplag i oppvarmet hus (maks 27”, kun 6 plasser) Kr 1.350,- /m2 pluss håndtering (pluss spyling)
Pluss:     Håndtering/løft/sjøsetting ifm opplag:  Båter under 40” Kr 2.550,-   –  Båter over 40” Kr 4.985,-
Pluss:     Spyling for vinteropplag båt under 30 fot kr 660,- Båt under 40 fot kr 1.300,- Båt over 40 fot 1.950,-

Båtplass:

Døgnleie:                                                                       Kr   350,-

Vinterhavn – boble:                                                  Kr  2.340,-  pr breddemeter båt (helårs kunder får 30% rabatt)

Longside boblehavn                                                 Kr 900,- pr meter
Strøm ifm vinterhavn                                               Kr          1,70 /kWh

Bryggeplass – bås – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
2,5m bredde                                11.700                   10.700                   9.700
3,0m bredde                                13.700                   11.700                   10.700
3,5m bredde                                17.800                   15.250                   13.750
4,0m bredde                               22.900                   20.300                   18.300
4,5m bredde                                29.000                   24.900                  22.900
Bås er med gangbar utrigger på èn side, enkel utrigger på andre side – max lengde 30 fot

Bryggeplass – longside ”bås” – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
35-40fot                                       33.100                  30.000                  26.900
40-45fot                                       39.000                  35.000                  31.000
45-50fot                                       44.500                  39.300                  34.100
Longside «bås» er bås med ekstra lang og bred utrigger på èn side, nabobåt på andre side.
Båsbredde er tilgjengelig lysåpning, vi tar ikke betalt for del av utrigger

Bryggeplass sommer – Longside – pr sommersesong ved inngåelse av leiekontrakt for 1, 3 eller 5 sommersesonger
.                                                               1år                            3år                            5år
Pr lengdemeter båt                     3.350                     3.100                    2.700

Leiebeløp justeres i kontraktsperioden årlig i henhold til Konsumprisindeksen (KPI).