Slippsetting på Holmen Yachtværft

A/S Holmen Yachtværft ble etablert i 1920 og har siden den gang drevet sin virksomhet innen lystbåter på samme sted – Landøya/Nesbukta i Asker – basert på opplag og vedlikehold av lystbåter.

I tillegg til opplagsvirksomheten har vi bryggeplasser for utleie. Nybygging av seil-og motorbåter har stått for en stor andel av verftets omsetning. Tilbudet finnes fortsatt selvom trebåtbyggeriet nå for det meste beskjeftiger seg med restaurering og oppussing. Sommeren 2015 levert vi for første gang på 50 år båt bygget ved Værftet.
Motorverkstedet har fått en større plass ved verftet ettersom båtene har fått mer avanserte motorer og utstyr.

Vår forretningside er å tilby våre kunder en mest mulig komplett pakke for å gjøre båtholdet enkelt og velfungerende ved at mange behov dekkes fra èn leverandør.
Grunnleggende for vår drift er fast ansatte med lang erfaring, fagbrev og en seriøs holdning til sine fag. Vi er i dag 10 faste ansatte.

Vil du besøke oss, finner du oss på Landøya ved Nesbru. Kommer du sjøveien, finner du den lune havna vår til babord straks du har passert inn Hestesund mellom Nesøya og spissen av Landøya.

Velkommen!

Fra bHolmen Yachtværft historieladet Seilas i 1920:
Savnet av gode oplagspladse i nærheten av Kristiania har længe været følelig, særlig for de større fartøier, og da båtbygger Chr.Jensen og herr Chr. Johnsen (tidligere formand hos Anker & Jensen) i fjor vaares rettet en henvendelse til en række seilere om at blive med som aktionærer i en slip ute i Asker var det mange som meldte sig.

Selskapet blev stiftet og en udmerket beliggende eiendom paa Landøen ble indkjøpt. Allerde i løpet av sommeren var de nødvendige bygnninger opført og under tak, slippen anlagt og alt færdigt til å ta imot baater i vinteropplag, og flere av vores største lystyachter laa oplagt der ivinter, i alt adskillig over 50 fartøier.Holmen Yachtværft historie Slippen er anlangt med tanke på at opta de aller største av våre fartøier, og med elektrisk drivkraft er der gjort på et øieblik at bringe baatene paa land og i stilling.

Værftet har strandlinje til Hestesund mellom Landøen og Nesøen og har en rummelig havn, der er fuldstændig lukket og beskyttet paa alle kanter, den mest ideelle man kan ønske sig. Foruten oplagsted er A/S Holmen Værft ogsaa beregnet på nybygging. Med sine moderne maskiner og med den erfarne baatbygger Chr. Johnsen som formand og leder av verftet har det alle betingelser for at kunne levere det bedste arbeide.