Holmen Yachtværft - kontakt ossAdresse:
Nesbukta 7, 1394 Nesbru

Telefon / email:
Sentralbord :         66 77 59 50
Motorverksted :  489 53 350
Driftskoordinator : 995 70 237
Kontakt sentralbordet for daglig leder.

E-mail:
info@holmenyachtverft.no

Åpningstider:
Mandag – Torsdag :   07.00 – 16.00.
Fredag :                             07.00 – 13.00